Bodem

Activiteiten

Aarde

EN website Reach Out
Soorten aarde, modder verzamelen, samenstellen als voedingsbodem zaden.

Bezinking

EN website Petrosains
Lepel grond in pot water. Schudden. En ... even laten bezinken. Goede tekening.

Bodemsanering

NL pdf UVA Aardwetenschappen
Bodemsanering door micro-organismen: onderzoek: normale en vervuilde bodem.
NL video Schooltv Beeldbank
Bacteriën kunnen giftige stoffen gebruiken als voedselbron.

Carboon

NL pdf Universiteit van Amsterdam
Ensceneer eens een situatie in het carboon en maak er een foto van. Aanrader.
NL pdf Universiteit van Amsterdam
Slurfdierdrollen van chocolade en dropveters uit het...krijt.

Compactheid

EN website Science Buddies
Mate van compactheid van de bodem onderzoeken met behulp van een breinaald.

Diepte

EN pdf Delta
Bodem onderzoeken op verschillende dieptes. Zeven, soorten scheiden, wegen.
EN website 4-H River's Edge
Bodem van verschillende plekken.

Doorlaatbaarheid

NL website Willem Wever
Waarom loopt het water in een sloot niet weg door de grond?
EN website 4-H River's Edge
Aandacht voor het de betekenis van het begrip. En het belang.
EN website 4-H River's Edge
Kopje zand, kopje klei in een plastic bekertje, gaatjes in de bodem, water erover.
EN website EarthNet
Potten met zand, klei en grind. Hoeveel water kan er nog bij elk?
EN website SOF
Twee emmers met verschillende grond. Water erop. Welke loopt het snelst weg.
EN pdf Longman
Werkblad: drie soorten bodem onderzoeken

Gebruik

EN website Reach Out
Bodemsoorten in je omgeving onderzoeken. Welke soort voor welk doel.

Infiltratiesnelheid

NL pdf UVA Aardwetenschappen
Infiltratiesnelheid en infiltratiediepte meten. Werk van de fysisch geograaf. VWO.

Leem

EN pdf Quinte School Group
Verschillende soorten bodem onderzoeken, waaronder leem.
EN website Lewis Center
Zand, klei, slib onderzoeken. Aanwijzingen leerkracht voor een uitdagende activiteit.
EN pdf Science Museum of Virginia
Belangrijkste componenten bodem onderzoek en de betekenis voor plant en dier.

Mini-boringen

EN website SOF
'Grondboringen' met een stevig rietje in laagjes van gekleurde klei.
EN website Daryl Science
Is wat smakelijker.

Modder

EN website Reach Out
Modder en andere bodem onderzoeken. Wat voor bodem liefst rond huis.
EN website Reach Out
Drie experimenten, o.a. potgrond maken, modder maken.
EN website Family TLC
Modder onderzoeken met behulp van koffiefilter.

Onderzoeken

NL video Schooltv Beeldbank
Waar een benzinestation stond, kankerverwekkende stoffen in de bodem.
NL website Lesidee
De monsters van grasland, bos en landbouwgrond onderzoeken.
NL pdf Grasspriet
Eenvoudig proefje om grondsoort te bepalen. P.3.
EN website 60 Second Science
Zorgvuldige opzet, tips, veel onderzoeksvragen.
EN website Galaxy
Goed werkblad voor onderzoek.
EN pdf UNEP
Verschillende bodemsoorten onder de loep, duidelijke en goede opzet.

Oorsprong

EN website 4-H River's Edge
Oorsprong bodem, kalksteen of zandsteen tegen elkaar wrijven. Heet, koud.
EN website 4-H River's Edge
Hier wordt het experiment met zandsteen gedaan.

Permafrost

EN website Newton's Apple
A.d.h. experimenten kijken naar de effecten van permafrost m.b.t. bouwwerken.
EN website Living of Edens
Permafrost maken door een blik met aarde en water in de vriezer te zetten.

Profiel

NL pdf Universiteit van Amsterdam
Bodemprofiel maken m.b.v. een grondboor en een plank.

Uniek

EN website NPS
Bodem op elk plekje is uniek. Aantonen m.b.v. een trechter en water.

Zeeklei

NL pdf Waddenwebsite
Het ontstaan van zeeklei zelf ontdekken aan de hand van een eenvoudig proefje.

Aanvullend

Dekzandgebieden

NL video Schooltv Beeldbank
Clip over 'dekzandgebieden'.

Grondkleuren

NL video Schooltv Beeldbank
Welke kleuren zitten er in de grond?

Grondsoorten

NL video Schooltv Beeldbank
Soorten grond. kleigrond is erg nat en zandgrond is weer lekker droog. En tuingrond?

Hoogveen

NL video Schooltv Beeldbank
Ontstaan van hoogveen.
NL video Schooltv Beeldbank
Kernmerken van hoogveen.
NL video Schooltv Beeldbank
Landschap hoogveen.
NL video Schooltv Beeldbank
Turf.

Laagveen

NL video Schooltv Beeldbank
Van moeras naar laagveen.
NL video Schooltv Beeldbank
Droogmaken laagveen.
NL video Schooltv Beeldbank
Landschap laagveen.

Leven

DU website Zzzebra
Leven in aarde, duidelijk gemaakt in een goede tekening.

Löss

NL video Schooltv Beeldbank
Clip over löss.

Rivierklei

NL video Schooltv Beeldbank
Ontstaan van het rivierkleigebied.
NL video Schooltv Beeldbank
Overstroming van de rivier.
NL video Schooltv Beeldbank
Het rivierlandschap.
NL video Schooltv Beeldbank
De uiterwaarden.

Stuwwallenlandschap

NL video Schooltv Beeldbank
Ontstaan stuwwallen gebied.
NL video Schooltv Beeldbank
Stuifzand.
NL video Schooltv Beeldbank
Stuwwallenlandschap.

Zeeklei info

NL video Schooltv Beeldbank
Ontstaan van zeeklei.
NL video Schooltv Beeldbank
Dijken.
NL video Schooltv Beeldbank
Een kwelder.

Sponsoren

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen logo_khmw
Het Platform Bèta Techniek logo_platform_betatechniek
Rabobank Haarlem en Omstreken logo_rabobank

Actueel op Facebook

Op Facebook staan leuke proefjes uitgelicht, onder andere uitvindingen van Huygens: microscoop en de telescoop. facebook

Leerlijn Techniek

Nu ook op YouTube kanaal. youtube2

Proevenpret

Expedition Chemistry veel coole proefjes expeditionchemistry2

Werkbladen Ontdekplek

Op Ontdekplek.nl staan 50 werkbladen eenvoudig en uitdagend: robothand flipperkast dierentuin en veel meer ontdekplek