Rivier

Activiteiten

Buiten haar oevers

NL video Schooltv
Als een rivier overstroomt, komt het land naast de rivier onder water.

Estuarium

EN website Science World
Estuarium, riviermonding waar zout en zoet water ontmoeten. Proef in bekers.

Gebruik

NL website Ontwerpen in de Klas
Voor / nadelen rivier in de stad. Hoe had dat vroeger beter gebruikt kunnen worden.

Ontstaan

EN website Scientific American
Hoe vormt een rivier zich. Opzet met veel materialen, mooie opbouw. Veel info.

Stroomgebied

EN website Darylscience
Het gebied waar de rivier ontspringt, maakt ook misconcepties duidelijk.

Stroomsnelheid

NL pdf Grasspriet
Stroomsnelheid meten met 2 stokken, kurk en chronometer p.10

Uiterwaarden

EN website Newton's Apple
Toename waterhoogte, hogere waterdruk, toename schade. Groepsproef waterdruk.

Aanvullend

Achtergrondinfo

NL website Jeugdbibliotheek
Boeken, filmpjes, interactieve animaties en achtergrondinfo Wikikids e.a.

Adoptiebeekje

EN website Connect
Adopteer eens een beek als basis voor onderzoek naar flora, fauna en vervuiling.

Delta 2

NL video Klokhuis
Rijkswaterstaat zorgt dat het stijgende rivierwater goed wordt afgevoerd. Aanrader.

Gletsjer

NL video Schooltv
Rivier die door de bergen stroomt, zorgt voor een dal in de vorm van de letter V

Grand Canyon

NL website Willem Wever
Hoe is de Grand Canyon ontstaan?

Meander

NL video Schooltv
Meander. Hoe ontstaan de bochten in een rivier?

Rivierkleigebied

NL video Schooltv
Rivierkleigebied is lang geleden ontstaan. In een tijd dat er nog geen dijken waren.
NL video Schooltv
Het rivierkleilandschap bestaat uit hoge en lage delen: de oeverwallen en kommen.

Waterval

NL website Willem Wever
Hoe komt het dat een waterval altijd blijft stromen en het water nooit op raakt?
NL website Willem Wever
Hoe kan het dat water in een rivier blijft staan en niet de grond in zakt?

Sponsoren

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen logo_khmw
Het Platform Bèta Techniek logo_platform_betatechniek
Rabobank Haarlem en Omstreken logo_rabobank

Actueel op Twitter

Actueel op Twitter
Nieuws over EncyclopeDoe, Ontdekpek, blog, proefjes bij actualiteiten. twitter.com/encyclopedoe

Leerlijn Techniek

Nu ook op YouTube kanaal. youtube2

Proevenpret

Expedition Chemistry veel coole proefjes expeditionchemistry2

Werkbladen Ontdekplek

Op Ontdekplek.nl staan 50 werkbladen eenvoudig en uitdagend: robothand flipperkast dierentuin en veel meer ontdekplek